ชั้นวางสินค้าพีพีบอร์ด

ชั้นวางสินค้าพีพีบอร์ด หรือชั้นวางสินค้า ฟิวเจอร์บอร์ด สามารถพับ ถอดประกอบได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับ การกระจายสินค้าไปยังจุดขาย หลายสถานที่ มีน้ำหนักเบาจึงทำให้ลดต้นทุนค่าขนส่งได้ รูปแบบทันสมัย สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ มีราคาถูกกว่าชั้นวางสินค้าที่ผลิตจากวัสดุอื่นๆ สามารถสั่งผลิตจำนวนน้อยได้

ชั้นวางสินค้าพีพีบอร์ด รุ่นถาดวางของ

 • ขนาด 40x30x40cm.
 • ด้านข้างไดคัตตามแบบ
 • หัวป้าย กันตก
 • ไดคัตตามแบบ
 • แบบตั้งโต๊ะ
 • ถอดประกอบได้ด้วยตนเอง
 • ตัวชั้นวัสดุ พีพีบอร์ด (ฟิวเจอร์บอร์ด)
 • สีขาวติดงานพิมพ์ inkjet

ชั้นวางสินค้าพีพีบอร์ด รุ่น1ชั้นวาง

 • ขนาด 30x20x40cm.
 • หัวป้าย ตัดตรง
 • ด้านข้างไดคัตตามแบบ
 • กันตก ตัดตรง
 • แบบตั้งโต๊ะ
 • ถอดประกอบได้ด้วยตนเอง
 • ตัวชั้นวัสดุ พีพีบอร์ด (ฟิวเจอร์บอร์ด) สีขาว
 • ติดงานพิมพ์ inkjet

ชั้นวางสินค้าพีพีบอร์ด รุ่นมีฮุกแขวน

 • ขนาด 30x20x40cm.
 • หัวป้าย ตัดตรง
 • ด้านข้าง ตัดตรง
 • กันตก ตัดตรง
 • มีฮุกแขวน 6 ชิ้น
 • แบบตั้งโต๊ะ
 • ถอดประกอบได้ด้วยตนเอง
 • ตัวชั้นวัสดุ พีพีบอร์ด (ฟิวเจอร์บอร์ด) สีขาว
 • ติดงานพิมพ์ inkjet

ชั้นวางสินค้าพีพีบอร์ด รุ่น2ชั้นวาง

 • ขนาด 40x30x55cm.
 • หัวป้าย ตัดตรง
 • ด้านข้าง ไดคัต
 • กันตก ตัดตรง
 • มี 2 ชั้นวาง
 • แบบตั้งโต๊ะ
 • ถอดประกอบได้ด้วยตนเอง
 • ตัวชั้นวัสดุ พีพีบอร์ด (ฟิวเจอร์บอร์ด) สีขาว
 • ติดงานพิมพ์ inkjet

ชั้นวางสินค้าพีพีบอร์ด รุ่น2ชั้นวาง

 • ขนาด 40x30x40cm.
 • หัวป้าย ไดคัต
 • ด้านข้าง ไดคัต
 • กันตก ตัดตรง
 • มี 2 ชั้นวาง (แบบขั้นบันได)
 • แบบตั้งโต๊ะ
 • ถอดประกอบได้ด้วยตนเอง
 • ตัวชั้นวัสดุ พีพีบอร์ด (ฟิวเจอร์บอร์ด) สีขาว
 • ติดงานพิมพ์ inkjet

ชั้นวางสินค้าพีพีบอร์ด รุ่น2ชั้นวาง

 • ขนาด 30x30x40cm.
 • หัวป้าย ไดคัต
 • ด้านข้าง ตัดตรง
 • กันตก ตัดตรง
 • มี 2 ชั้นวาง (แบบขั้นบันได)
 • แบบตั้งโต๊ะ
 • ถอดประกอบได้ด้วยตนเอง
 • ตัวชั้นวัสดุ พีพีบอร์ด (ฟิวเจอร์บอร์ด) สีขาว
 • ติดงานพิมพ์ inkjet