โต๊ะชงชิม EXHIBITION DESK & COUNTER

โต๊ะชงชิม แบบพับเก็บได้ ขนย้ายสะดวก ใช้สำหรับออกบูธ และงานนิทรรศการ ต่างๆ

โต๊ะชงชิม,เคาร์เตอร์ชงชิม,โต๊ะออกบูธ

EXHIBITION DESK & COUNTER GL-4B1-01

ราคาโครง+งานพิมพ์ 2890.-

โต๊ะชงชิม,เคาร์เตอร์ชงชิม,โต๊ะออกบูธ

EXHIBITION DESK & COUNTER GL-4B-01

ราคาโครง+งานพิมพ์ 2890.-

โต๊ะชงชิม,เคาร์เตอร์ชงชิม,โต๊ะออกบูธ

EXHIBITION DESK & COUNTER GL-4A-01

ราคาโครง+งานพิมพ์ 4690.-(สินค้าหมด)

โต๊ะชงชิม,เคาร์เตอร์ชงชิม,โต๊ะออกบูธ

EXHIBITION DESK & COUNTER GL-4D-01

ราคาโครง+งานพิมพ์ 4200.-

โต๊ะชงชิม,เคาร์เตอร์ชงชิม,โต๊ะออกบูธ

EXHIBITION DESK & COUNTER GL-4C-01

ราคาโครง+งานพิมพ์ 1790.-

โต๊ะชงชิม,เคาร์เตอร์ชงชิม,โต๊ะออกบูธ

EXHIBITION DESK & COUNTER GL-4B2-01

ราคาโครง+งานพิมพ์ 8300.-