ขั้นตอนการสั่งทำป้าย

1.เลือกรูปแบบป้ายที่คุณต้องการ

2.เลือกขนาดป้ายที่คุณต้องการ

3.ส่งไฟล์โลโก้ หรือรายละเอียดต่างๆ ที่คุณต้องการ ผ่านทางไลแชด

4.รอการติดต่อกับของเจ้าหน้าที่ ภายใน 15 นาที

รหัสรูปแบบป้าย : DIY-S001

ป้ายอักษรนูน ติดบน แผ่นป้าย พร้อมมุดยืดป้าย

วัสดุ
อักษรและโลโก้ : พลาสวูด ทำสีพ่น
แผ่นป้าย : อคริลิคใส
มุดยืดป้าย : สแตนเลส

ดูราคา    ขั้นตอนการสั่งทำ

รหัสรูปแบบป้าย : DIY-S001

ป้ายอักษรนูน ติดบน แผ่นป้าย พร้อมมุดยืดป้าย

วัสดุ
อักษรและโลโก้ : พลาสวูด ทำสีพ่น
แผ่นป้าย : อคริลิคใส
มุดยืดป้าย : สแตนเลส

ดูราคา    ขั้นตอนการสั่งทำ

รหัสรูปแบบป้าย : DIY-S001

ป้ายอักษรนูน ติดบน แผ่นป้าย พร้อมมุดยืดป้าย

วัสดุ
อักษรและโลโก้ : พลาสวูด ทำสีพ่น
แผ่นป้าย : อคริลิคใส
มุดยืดป้าย : สแตนเลส

ดูราคา    ขั้นตอนการสั่งทำ