UV inkjet,รับพิมพ์ UV,รับพิมพ์บนวัสดุ,พิมพ์ สกรีนบนวัสดุ,รับพิมพ์ โลโก้,รับพิมพ์,บนขวด ฝาขวด

รับพิมพ์ UV INKJET บนวัสดุ สกรีนโลโก้ต่างๆ บนแพ็คเก็ตจิ้ง

<500
ตราราง เซนติเมตร + ค่าขึ้นชิ้นงาน 800.-
3 ฿
/ ตราราง เซนติเมตร

สามารถพิมพ์บนวัสดุ อคิลิค ไม้ พลาสติก

กรณีแบบพิมพ์ไม่เหมือนกัน มีค่าดำเนินการ แบบละ 15 บาท

ขนาดชิ้นงานไม่เกิน 17x29x5cm.

501-1,000
ตราราง เซนติเมตร
2 ฿
/ ตราราง เซนติเมตร

สามารถพิมพ์บนวัสดุ อคิลิค ไม้ พลาสติก

กรณีแบบพิมพ์ไม่เหมือนกัน มีค่าดำเนินการ แบบละ 15 บาท

ขนาดชิ้นงานไม่เกิน 17x29x5cm.

1,001-5,000
ตราราง เซนติเมตร
1.5 ฿
/ ตราราง เซนติเมตร

สามารถพิมพ์บนวัสดุ อคิลิค ไม้ พลาสติก

กรณีแบบพิมพ์ไม่เหมือนกัน มีค่าดำเนินการ แบบละ 15 บาท

ขนาดชิ้นงานไม่เกิน 17x29x5cm.

5,001-10,000
ตราราง เซนติเมตร
1 ฿
/ ตราราง เซนติเมตร

สามารถพิมพ์บนวัสดุ อคิลิค ไม้ พลาสติก

กรณีแบบพิมพ์ไม่เหมือนกัน มีค่าดำเนินการ แบบละ 15 บาท

ขนาดชิ้นงานไม่เกิน 17x29x5cm.

10,001-20,000
ตราราง เซนติเมตร
0.9 ฿
/ ตราราง เซนติเมตร

สามารถพิมพ์บนวัสดุ อคิลิค ไม้ พลาสติก

กรณีแบบพิมพ์ไม่เหมือนกัน มีค่าดำเนินการ แบบละ 15 บาท

ขนาดชิ้นงานไม่เกิน 17x29x5cm.