GRAPHIC DESIGN ROOM

การออกแบบสื่อต่างๆสำหรับสินค้านั้นมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆก่อนการขายสินค้าเพื่อจุดหมุ่งหมายในการสร้างยอดขายให้ได้ตามเป่าหมาย ดั้งนั้นงานออกแบบจึงมีส่วนสำคัญเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้าหรือกลุ่มเป่าหมาย ให้มีความต้องการที่จะใช้ปรือทดลองใช้ ในครั้งแรกที่เห็น

เพื่อให้การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ได้ใช้อย่างเต็มที่ เราแนะนำให้คุณ กำหนดรายละเอียดสำหรับงานออกแบบ ตามร่ยการด้สนล่างนี้

LOGO DESIGN

PACKEGING DESIGN

BANER DESIGN

TAKE PHOTO STUDIO

WEB DESIGN

POP DESIGN

ใส่ความเห็น